Janteloven.

Skrevet av Axel Sandemose - Dansk/Norsk forfatter


 Du skal ikke tro du er noe


 Du skal ikke tro at du er like meget som oss.


 Du skal ikke tro du er klokere enn oss


 Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss


 Du skal ikke tro du vet mer enn oss


 Du skal ikke tro du er mer enn oss


 Du skal ikke tro at du duger til noe


 Du skal ikke le av oss


 Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.


Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.