Hei Tordis

 

 

Ja, hva de driver med disse studentene....  

 

Følgende påstås å være et virkelig spørsmål gitt under en kjemitest i

Universitetet i Washington. Svaret var så "dypt" at professoren delte den

med kollegaer via Internet.

 

Spørsmål:

 

Er helvete eksotermisk (avgir varme) eller endotermisk (absorberer varme)?

 

De fleste studentene henviste til Boyles lov (gass kjøles ned når den

ekspanderer og varmes opp når den komprimeres) – eller andre varianter.

 

Men en av studentene skrev følgende svar:

 

Først må man vite hvordan Helvetes masse endres over tid. Man må altså få

rede på hvor mange og hvor fort sjeler kommer til Helvete og hvor mange og

hvor fort de forsvinner derfra. Jeg mener vi trygt kan slå fast at dersom

en sjel først har havnet i helvete, så kommer man ikke derfra. Derfor;

ingen sjeler forlater Helvete.

 

Når det gjelder antall sjeler som ankommer Helvete må man se på verdens

ulike religioner som eksisterer i dag. De fleste religioner erklærer at

dersom du ikke er tilhenger av deres religion, vil du komme til Helvete.

Siden det er flere enn en av disse religionene, og siden mennesker ikke er

tilhenger av flere religioner samtidig, må man anta at samtlige mennesker

og sjeler kommer til å ende opp i Helvete. Med dagens tall på fødsler og

dødsfall kommer antall sjeler i Helvete til å øke drastisk.

 

Videre må vi beregne endringene i Helvetes volum. Boyles lov slår fast at

for at temperaturen og trykket skal holdes på samme nivå, må Helvetes

volum øke tilsvarende når nye sjeler ankommer.

 

Dette gir to muligheter:

 

 

Om Helvete ekspanderer saktere enn den hastighet nye sjeler kommer til,

vil temperaturen og trykket øke inntil helvete er løs.

 

Om helvete ekspanderer fortere enn den hastighet nye sjeler kommer til,

vil temperaturen og trykket synke inntil helvete fryser til is.

 

Så hvilke av disse to mulighetene er korrekt?

 

Om vi aksepterer påstanden som ble gitt meg av unge Teresa under sitt

første universitetsår, der hun uttrykte: "– Helvete kommer til å fryse til

is før jeg går til sengs med deg", og tar vi med det faktum at jeg gikk

til sengs med henne forrige natt, må nummer 2 være sann, og derfor er jeg

sikker på at Helvete er eksotermisk og allerede er fryst igjen.

 

Konsekvensen av denne teorien er følgende: Ettersom Helvete har fryst

igjen, aksepteres det ikke flere sjeler, og derfor finnes det ikke

lenger... Tilbake har vi dermed bare himmelen som igjen beviser

eksistensen av et guddommelig vesen. Hvilket forklarer hvorfor Teresa

forrige natt utbrøt; "Å min Gud!"

 

 

 

 

 

©Design-Works