Bøter i trafikken

Fines for traffic violations in Norway

 

Når fartsgrensen er 60 km/t eller laver

Fine when the speed limit is 60 km/h or lower

til og med   5 km/t 600
til og med 10 km/t 1600
til og med 15 km/t 2900
til og med 20 km/t 4200
til og med 25 km/t

6500

 

Når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

Fine when the speed limit is 70 km/h or higher

til og med  5 km/t 600
til og med 10 km/t 1600
til og med 15 km/t 2600
til og med 20 km/t 3600
til og med 25km/t 4900
til og med 30 km/t 6500
til og med 35 km/t 7800

Bøter dersom

Other fines

Kjøring mot    rødt lys 5200
Kjøring mot  ''innkjøring forbudt'' 4200
Kjøring mot  ''påbudt kjøreretning'' 4200
Kjøring mot  ''påbudt  kjørefelt'' 4200
kjøring mot  ''svingforbud'' 4200
kjøring mot  ''påbudt rundkjøring'' 4200
kjøring           i kollektivfelt 4200
kjøring mot  ''enveiskjøring'' 4200
kjøring over sperrefelt, heltrukken sperrelinje 3200
kjøring på fortau, gang/sykkelvei 3200
Forbikjøring til høyre, like foran kryss,bakketopp,sving 5200
Forbikjøring  foran gangfelt eller ved forbikjøringsforbud 5200
ikke overholdt vikeplikt fra høyre eller ved skilt ''vikeplikt/stopp 5200
ikke overholdt vikeplikt foran gangfelt 5200
ikke overholdt vikeplikt ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, bensinstasjon eller liknende 5200
kjøring uten å gi påbudte tegn 2000
kjøring uten påbudte lys 2000
kjøring med feilaktive lys i bruk 2000
kjøring med feil på nærlys, fjernlys, eller kjørelys 2000
kjøring med flere personer i bilen enn tillatt 2000

 

Hjem