Tilfeldigheter eller...?

Ganske  sprøtt

 

 

Historiens mysterium

 

                   
Spør en historielærer om han eller hun kan forklare dette......

men jeg tror ikke de klarer det.

 

 

Abraham  Lincoln ble valgt i kongressen i 1846.  
John F. Kennedy ble valgt i kongressen i 1946.

Abraham Lincoln ble valgt som President i 1860.
John F. Kennedy ble valgt som President i 1960.

Begge var veldig opptatte av borgerrettighetene.  
Begge hustruene mistet barn mens de bodde i Det Hvite Hus.


Begge Pesidentene ble skutt og drept på en fredag.
Begge Presidentene ble skutt i hodet.

Nå blir det veldig merkelig.
Lincoln's sekretær het Kennedy,

Kennedy's sekretær het Lincoln .


Begge ble myrdet av en person fra sørstatene.

Begge Presidentene ble etterfulgt av en fra sørstatene med navnet Johnson.

Andrew  Johnson, som etterfulgte Lincoln, ble født i 1808.

 

 Lyndon Johnson, som etterfulgte Kennedy, ble født  i 1908.


     

John  Wilkes Booth, som myrdet Lincoln, ble født i 1839.
 

   Lee  Harvey Oswald, som myrdet Kennedy, ble født i 1939.

 

Begge morderene ble kjent under 3 navn

Hos begge er navnene sammensatt av 15 bokstaver

Hold deg nå fast:
Lincoln ble myrdet i et teater ved navn "Ford"

 Kennedy ble myrdet i en bil av merket Lincoln, laget av "Ford"


Lincoln ble myrdet i et teater og hans morder løp til et varehus for å gjemme seg.
Kennedy ble skutt fra et varehus og hans morder flyktet til et teater og gjemte seg der.


Booth og Oswald ble myrdet FØR rettsaken kom opp.

Her kommer toppen....


1 uke før  Lincoln ble skutt, var han i Monroe, i staten  Maryland  
1 uke før Kennedy ble skutt var han hos Marilyn Monroe.
                                                                                                 

 
     
 
Hvem har funnet ut dette?

Helt utrolig:          
1)  Brett en ny
  $20 dollar seddel i to...
2)  Brett igjen og sørg for å brett akkurat slik som bildet under  viser.
3)  Brett den andre siden akkurat likt som ovenfor  

4) Vend den nå om....
For en tilfeldighet! Ved å brette en 20 dollar seddel på en simpel geometrisk måte kommer det fram en katastrofe som vises på alle  20 dollar sedler!!!

Tilfeldighet?
 

Du bestemmer

Dersom dette ikke er nok er dette hva du så:

For det første: Pentagon i flammer.....


Deretter  Twin TowersOg se her..  !!
Tre tilfeldige katastrofer på en $20 dollar seddel?

Katastrofe 1 (Pentagon)
Katastrofe 2  ( Twin Towers )
Katastrofe 3  (Osama)???


Det blir enda bedre: 9 + 11 = $ 20 !!

(9/11 = 9. September dagen da twin towers og Pentagon ble angrepet)      

Skremmende, ikke sant?

 
Dette er en historietime, som vi alltid vil huske!

 

 


 

 

©tordis-design