Dagens tryggtrafikk...

 

 

Kan du svare??


  


Trafikk spørsmål
 

De fleste menn vil svare riktig!!!! 

 
Sp:
   Du kjører på en smal 2 felts vei og kommer til et skilt med følgende tekst: "FORBIKJØRING FORBUDT  DE NESTE 2 KM".

 , og du blir kjørende bak en syklist. Vil du:


 
A: Kjøre bakom syklisten de neste 2 km., eller

  B: vil du bryte loven og kjøre forbi?           Hva er det korrekte svar?

 
 

 
 
 
 


                      Scroll ned...

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


------

 


A:  Hvorfor risikere noe med en farlig forbikjøring?

 

Nyd heller utsikten!  

 

 

 

 

Enter

©tordis 2008