<BGSOUND src="" loop=infinite>
 
 

 

PASS LIVSLěPET DITT

 

 

Hold °ye med tankene dine, de blir til ord

hold °ye med ordene dine de blir til handling

hold °ye med handlingene dine, de blir til vaner,

hold °ye med vanene dine, de blir til karakter,

hold °ye med karakteren, for den blir din skjebne