Et menneske som kan se, vil bevege seg fremover sikrere enn
blind med en pålitelig fører,akkurat som et menneske som
følger en innsiktsfull forståelse
vil trå sikrere enn en som trår
i samsvar med sedvane
Scrippy Stationery  tordis