Steinbukken      

Tordis er fødd 17. januar og er dermed Steinbukk

Tordis kan være sta, men og myk

Tordis bærer og navn som elsklig, darling, husmor, diriktør i as hjemme, mor, bestemor og oldemor

Tordis er gal i sang og musikk, og vil noen lære sang lærer hun villig bort viser

Tordis er meget glad når noen synger til henne via telefonen

Tordis lærer sanger i fra seg til den som er villig til å ta imot lærdom

Tordis er utadvendt og stort sett i godt humør

Tordis liker ikke: Polyartrose, muskelsmertesydrom, diabetes, hupermibilitessydrom EDS, skjelett benskjørhet, alergi og eksem

Tordis er sur og lei, gretten, frustrert og søvnløs når disse diagnosene sliter på kroppen

Tordis

Statistisk sentralbyrå,

Tordis gir disse svar: når du søker på Tordis

Det er 2611 kvinner som har Tordis som første fornavn.
Det er 1361 kvinner som har Tordis som eneste fornavn.

 

Det er 3, 2, 1 eller 0 som har Jenny som etternavn.

Det er 3, 2, 1 eller 0 kvinner som har Tordis som første fornavn, og Jenny som etternavn

Det er 2611 kvinner som har Tordis som første fornavn.
Det er 3, 2, 1 eller 0 kvinner som har Tordis Jenny som fornavn.

 

Det er 144 som har Tranøy som etternavn.
Det er 3, 2, 1 eller 0 kvinner som har Tordis som første fornavn, og Tranøy som etternavn
 

 

 

Tordis og Thordis er norrøne kvinnenamn sett saman av det gudenamnet Tor (Þórr) og -dis (dís), ei gudinnenemning i åsatru.

Tordis har norsk namnedag den 9. november.

 

Namnet var utbreidd i norrøn tid, men var mindre utbreidd seinare. Ved slutten av 1800-talet blei det teke meir i bruk att.

Det blei særleg mykje brukt på 1920- og 1930-talet, då rundt 0,5 % av jenter fekk namnet. I 2008 var det 2 726 kvinner som hadde Tordis og 369 som hadde Thordis som første førenamnet i Noreg.

 

Tordisfeltet er namnet på eit oljefelt mellom Snorrefeltet og Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

 

 

Horoskopet sier

Som ei fjellgeit klatrer Steinbukken, langsomt men sikkert opp mot de mål den har satt seg.

 Gir ikke lett opp. Steinbukkens største frykt eller katastrofe, er å ikke nå sine ambisjoner.

Er kjent for å være jordnær, hardt arbeidende og ansvarsfull.  Har sans for å holde på gamle tradisjoner.

 Er gavmild, men først når den har nådd sine mål i livet. Status og posisjon betyr mye for en Steinbukk.

 Derfor finner du den enten bak et stort direktørskrivebord, eller som formann i det lokale idrettslaget. 

Sterke sider
En stor selvkontroll for å oppnå sine ambisjoner. Arbeidsom, flink og gir overhodet ikke lett opp. I tillegg er den tålmodig, grundig og praktisk anlagt. Er en organisator.

Viser ansvarsfølelse for andre. Med alt dette, er det ikke rart at mange Steinbukker kommer langt i livet og oppnår stor suksess.

 

Mindre sterke sider
Pessimismen kan være dens største fiende. Frykten for ikke å nå sine mål,

 kan ødelegge mer enn det gagner. Mangler fleksibilitet og evnen til å se ting i perspektiv.

Er detaljstyrte, stivbeinte og grublende. Selvsentrerte og egoistiske tendenser kan forekomme. Lite tilpasningsdyktige

 

©Design-Works