Den stolte faren møte opp på sykehuset for å se sin nyfødte sønn

han ble møtt av legen som sa

Jeg har en god nyhet og en dårlig nyhet

La meg først få den gode nyhet, sa faren spent

Vel du har fått en sønn, og han veide hele 40 Kilo

4o? Det var da flott! Og hva er så den dårlige nyheten doktor?

Det var en normal fødsel

 

Hjem

©Design-Works