Doktor, hva skal jeg gjøre med den røde nesen min?

Er det fordi De drikker så meget, så skal De bare

fortsette å drikke

Hjelper det?

Ja, da blir den fiolett

Hjem

©Design-Works