FN-dagen er ingen fredsdag.
Men det er en dag der man kan stoppe opp å tenke over hva som det som skjer

 

 

Januar

27. januar  Den internasjonale holocaustdagen

Februar

 21. februar   Internasjonal morsmålsdag

Mars

08. mars Den internasjonale kvinnedagen
21. mars  Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering
21. mars Verdens poesidag
22. mars Verdens vanndag
23. mars Verdens meteorologidag
24. mars  Verdens tuberkulosedag

 April

04.april Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
07. april  Verdens helsedag
23. april Verdens bok- og opphavsrettsdag

 
Mai


08. mai  Internasjonal dag for pressefrihet
08. mai Minnedag for dem som mistet livet under andre verdenskrig
15. mai .Internasjonal familiedag
17. mai Internasjonal telekommunikasjonsdag

21. mai Verdensdagen for kulturelt mangfold

22. mai  Internasjonal dag for biologisk mangfold
23. mai Internasjonal dag for fredsbevarende personell

29. mai Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker
31. mai  Verdens tobakksfrie dag

 
Juni

04. juni Internasjonal dag for barn som er blitt utsatt for aggresjon

05. juni Verdensmiljødagen

12. juni Verdens dag mot barnearbeid

14. juni Verdens blodgiverdag17. juni Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke
20. juni Verdens flyktningdag Verdens dag for flyktninger

23. juni FNs dag for offentlige tjenester
26. juni FNs fødselsdag

26. juni Internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika
26. juni Internasjonal dag til støtte for torturofre

Juli

07. juli Internasjonal dag for kooperativer

           (første lørdag i juli)

11. juli - Internasjonal befolkningsdag


August

09. august - Internasjonal dag for verdens urbefolkninger
12. august - Internasjonal ungdomsdag
23. august Internasjonal dag til minne om slavehandelen og dens opphevelse

September

08. september - Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet

09. Internasjonal dag for verdens urfolk
16. Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget
21. september - Internasjonal fredsdag
27. september - Verdens turismedag

Internasjonal sjøfartsdag  (Siste uke av september, valgfri dag)

Oktober

01. oktober - Internasjonal dag for eldre
01. oktober -Internasjonal bosettingsdag (Første mandag i oktober)
01. oktober - Internasjonal barnedag

 (Første mandag i oktober)

03. oktober -Paraplyens dag
05. oktober - Internasjonal lærerdag
09. oktober - Verdenspostunionens dag
10. oktober - Verdensdagen for mental helse10. oktober - Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer   (Andre onsdag i oktober

16. oktober -Verdens matvaredag
17. oktober - Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom
24. oktober - FN-dagen
24. oktober -Internasjonal dag for informasjon om tviklingsspørsmål

 November


01. november er den internasjonale fjernsynsdagen
14. november - Verdens- diabetesdag
16. november - Internasjonal toleransedag
19. november - Verdens minnedag for ofre for trafikkulykker
20. november Industrialiseringsdag for Afrika
21. november Verdens fjernsynsdag
25. november Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
29. november Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk]

Desember

01. desember Aids-dagen
02. desember Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
03. desember 03.Internasjonal dag for funksjonshemmede
05. desember Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling

07. desember Internasjonal dag for sivil luftfart
10. desember Menneskerettighetsdagen
11. desemberDen internasjonale fjelldagen
18. desemberDen internasjonale migrasjonsdagen
19. desemberFNs dag for sør-sør-samarbeid
20. desember Internasjonal dag for menneskelig solidaritet
 

 

 

 

Home

© Design-Works