Litt om min kommune Klepp

Disse blomstene treffer du på veien inn i vår kommune som en vekomsthilsen

og den illustrerer kommunens logo

 

I dag bor det i overkant av 15000 mennesker og  men erstadig i vekst

 


Klepp er bygda med oppent, bølgjende landskap.

I vest stig landet svakt oppetter frå Nordsjøen mot høg-Jæren.
Høgste staden, Tinghaug, ligg 102 m.o.h. Her har du et storslått utsyn over bygda.

 I vest ser du Jærhavet som skifta karakter etter vær og vind, den høye himmelen, lyset og samspillet mellom hav og land gir inspirasjon og fine naturopplevelser.

 

 

Fakta om Klepp

Kommunen har et flatemål på 115 km2. Av dette er 77 km2 jordbruksareal.

Jordbruk, industri, privat og offentlig tenesteyting er hovudnæringar i kommunen.

Kommunegrensene har våre tilnærma uendra siden formannskapslova av 1837.

Klepp prestegjeld er identisk med kommunen og har våre uendra siden om lag år 1300.

Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettsteder er
Verdalen, Orstad, Klepp st, Kåsen, Pollestad og Voll.

 

Kommunikasjonsnettet i kommunen er godt utbygd. Stavanger Lufthavn, Sola ligg få
kilometer nord for kommunegrensa. Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

 

 

 

Klepp kommune har et solid og ekspansivt næringsliv.

Med 600 gardsbruk og høgt dyretal er Klepp den nest
største jordbrukskommunen i Rogaland, og en av de fremste i landet.

Industrien i kommunen har vokse fram i takt med utviklinga av jordbruket. Dem første landbruksmaskinfabrikkane vart etablert i slutten av forrige århundre. Kverneland ASA på Øksnevad er i dag den største produsenten av jordbruksreiskapar i verda.

Næringsmiddelindustrien står også sterkt. Klepp utgjør et tyngdepunkt i Rogaland innen meierinæringa. Tine Meierier har meieridrift på Voll, Kleppe og Klepp st.

  

 

Med basis i landbruksnæringa har det vokse fram flere forskings- og forsøksstasjonar i kommunen. Vi kan nemna Planteforsk Særheim forskingsstasjon, Felleskjøpet forsøks/stamsædgard, GENO ogTine Meierier Fou, Voll.
 

Innen kommunen sine grenser har vi flere mekaniske verksemder som ligg i fremste rekke når det gjeld kompetanse og teknologi. Øksnevad Næringspark er en stor næringseigedom. Av andre større bedrifter kan vi nemna Kverneland Klepp AS, Block Berge Bygg AS, Øglænd System AS, Malm Orstad AS og ABB AS.

Jæren folkehøgskule og Øksnevad vidaregåande skole er lokalisert i Klepp.

  

 

Her ser du et eldre ''Gamlehjem''

som  i dag fungerer som et aktivitetsenter for alle og

et sted der man

 

 

En møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe.

Her samordner vi den frivillige innsatsen, både fra enkeltpersoner og organisasjoner.

Det finnes ingen tvil Klepp kommune er en kommune

 det er godt og bli gammel i

Ser en på hvor stor statistikken over bruken i dette gamle huset har,  skulle tro at ingen i Klepp ble gamle

Dikteren Torvald Tu

Bygda med den fineste sandstrendene i landet.?

Dette må være det  flotteste stedet i min kommune, Et rikt badeliv om sommeren,

med en strand andre kommuner kan se langt etter

Jærstrendene er 7 mil lange. Jæren friluftsråd (JF) har tilrettelagt ca. 2,5 mil av disse for turgåing og naturopplevelse.  Rogaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, staten og private har JF lagt til rette for at du skal få å gå tur langs de flotte strendene på Jæren.

Jærstrendene består av rullestein- sanddyner og sandstrender. Landskapet er spesielt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Store deler av kyststrekningen fra Tungenes i nord til Eigesrund grense inngår i Jærstrendenes landskapsvernområde. 

Jærstrendene er kjent for sitt rike fugleliv, og Revetangen er en viktig rasteplass for fugletrekket. Dette innebærer bl.a. at det er båndtvang for hund hele året. Noen steder finner vi områder hvor plantelivet er fredet og det er forbud mot plukking av blomster. Vegetasjonen i sanddyneområdet er sårbar og vi henstiller til publikum om å ta hensyn til dette når en ferdes i områdene.  

 

Haugabakka

På Haugebakka kan du studera interessante redskap

og andre gjenstadear brukt i gamle bondesamfunnet for over

hundre år siden. anlegget på Haugabakka består av to bygninger

det gamle skulehuset frå 1852 med en fin bygesamling og ''Folgehuset''

som  i dag blir nytta til kunstutstillinger og kulturkvelder

Kulturminne Museum

Museumet kan fortelle hvordan disse hestene måtte slite for

å få jorda dyrka og  selve gardsbruket drivbart

Skolehuset

Kleppelunden og Kleppevarden

Tursti


Kleppelunden ligg som en oase i den opne Kleppnaturen. Sørvendte lier gir en svært tidlig vår med blømande kusymre og vårkål. Kleppelunden er godt tilrettelagt med turvegnett og lysløype for alle grupper. Parkering ved inngangen til området.
Vil du forlengja turen kan du gå over Hålandsfjellet eller opp på Kleppevarden. Her har du
storslått utsyn over Jæren. Kleppevarden er ”tusenårsplassen” i Klepp. Parkering ved
innkjøringa til Kjengaren (v/Jæren folkehøgskule). 

 

Flere lag og organisasjoner bruker denne senen

til sang og musikk arrangsjemang

Klepp kirken ligg midt i sentrum

Nyhet i rundkjøringen ved utgangen/utgangen av den nye tunnelen

Det er stor diskusjon om denne fugl, men webmaister syns den er

flott og passer fint inn i terrenget og ikke minst

kanskje setter den Klepp på kartet

Øksnavad
På nedre del av Øksnavad er det opparbeidd en flott tursti gjennom skog, kulturlandskap

og ved Figgjoelva. Langs stien kan du studera dyrelivet i Øksnavadtjørna frå fugletårn,

og  ta ein kikk på korleis jærbuen budde i steinalderen.

Her ved Øksnavad ligg vårt første hjem, der vi bodde i 46 år

 

 

 

 

© Design-Works