Vårt første selskap i felleshuset, der vi var samlet 30 stk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk til Åse og Roald for all hjelp

Ja, det er litt av noen naboer

©Design-Works