Møte

 

Du skal komme i kveld som du er, lille venn.  

Men vær som du var allerførst!

Å, kom så begynner vi forfra igjen med at tørste og slukke vår tørst

Vi har sagt til hinanden så mangen en stund:

Å, gid du var kold eller varm

Men vårt hjerte sprang opp som en vaktpost i blund,

når en tvil om vår tro slo alarm

 

La oss glemme de ganger da intet oss tvang.

La oss komme den først ihu!

Eller sverge at sidst, det var sidste gang,

for den første, den første er nu

 

Wildenvay

 

 

©Design-Works