Det var en deilig kveld hos dere. Jeg vil av hele mitt hjerte si dere ''takk''  for den'

Jeg behøvde ikke hykle eller late som - jeg fikk være presia som jeg er

Og dere var naturlige som vertsfolk. Dere forsøkte ikke å gjøre dere til noe dere ikke var

På den måten ble kvelden meget mer givende enn vihadde ventet.

Den gikk i dybden selv om den ikke direkte var alvoelig og dypsindig - snarere glad og avslappet.

Jeg behøvde ikke å forsvare mine gjerninger og dere forsøkte ikke  å kullkaste mine oppfatninger

Derfor var vi på en vidunderlig måte frie og møttes som mennesker, uten

forutinntatte meninger og fordommer

Jeg blir takknemelig når jeg tenker tilbake på denne kvelden

 

                                                                                                   RAINER HAAK

Hjem

©Design-Works 2010