Velkommen til min rose

 

Jeg vet ikke hva det er

ved deg som åpner og lukker

Det er bare noe i meg som forstår at dine

øynes stemme er dypere

enn alle andre

                                                                                                                                  E.E. Cummings

 

 

 

 

©Design-Works