Hei, er det deg Laurits?

 

 

 

 

Hei  er det deg Laurits?
Så hyggelig at du ringer til konen din!
Hva sier du? OVER…


Eg seier det verte koselig å komma heim
Nå, vi har vært ute i 2 mnd nå	over..

Tenk, er det virkelig så lenge siden dere dro 
ut på feltet. Hvordan står det til?	over

Jau, det er ikkje så verst, he-he, bare vore borte i to månar nå, så - her  he, he	over…

Så det er litt av hvert du lengter etter da vel?	Over…
Jau, eg kan ike' sei meg fri     Over…

Du skal få livretten din når du kommer hjem
	Over…
Kva seier du?
	Over…
Jeg sier du skal få livretten din, fårikål, når du kommer hjem
	Over..
Fårikål? Å!
	Over…
Når kommer du hjem forresten?
	Over…
Me rekna med å væra inne kl. 9.00
I morgon tidleg
	Over...

Kl. 9.00? Nei, men det var da hyggelig
Så kan du bli meg på biltur
	Over..

Ka for noko?
	Over…

Du kan bli med på biltur
	Over..
Eg tykkjer tydelig du seie biltur
	Over…
Ja, Jakobsen har lovet å ta med meg på biltur i morgon
	Over..

Jakobsen, ken er det?
	Over…
Leierboaren vår vel
	Over…

Har du teke inn losjerande?
	Over..
Ja, visste du ikke det? Nei, det er sant han er så hyggelig altså
	Over…

Jasså,
	Over…

Og så har Jakobsen lastebil forstår du, og så har han invitert  meg på biltur
I morgon tidleg
	Over…
Ja, men høyr nå her. Eg har vore på sjøen i 2 mnd, eg trør  ikkje nettopp beinå 
av meg, når eg fyrst er heimkomen, for å væra med på biltur
	Over…
Du behøver ikke gå, det er plass til 3 stykker i førerhuset hos Jakobsen
	Over..
Eg vil ikkje på biltur høyrer du, eg er sliten. Eg har vore på sjøen to måna, eg vil kvila
	Over..
Ja, men du sitter ganske godt i styrehuset til Jakobsen. Det er tak over
	Over..
Eg vil ikkje høra meir om Jakobsen. Eg har vore på sjøen i to måna , eg vil kvila
Eg vil te køys
	Over…
Ja, men da blir Jakobsen så skuffa
	Over…
Å, jasså. Så Jakobsen blir skuffa han. 
Eg ska sei deg ein ting at han der Jakobsen skal ut av huset når eg er inne i mårå tidleg
	Over….

Fy, så brutal du er, hu, hu, hu. Du tenker ikke det spor på meg, jeg reiser hjem til mor jeg, hu, hu, hu
	Over…
Nei, kvinnfolk!
	Over og ut..

 

 

©Design-Works