Fri

Så under, den kropp som går omkring,

som en fremmed, en jeg ikke hører til

Som et lenket skall jeg ikke lenger kjenner,

en dødning uten pust og uten hender

 

En kledning dro meg ned til tunge leier,

speilinger av bly, forkledt i hyrdeklær,

hildringer av lykke, lagt i jord

Jeg vil heller spise ved en annens bord

 

Der marken ikke fanger, og blodet er av ånd

der legemet er penselen for sjelens maleri

der redesel ikk kjennes, kritikken ikke rår,

der vi ikke rammes mer, av bånd

                                                                                                 Tone Maarie Hanssen

Hjem

©Design-Works 2010