Fattigmannstrøst

Fattigmannstrøst, er at trøste seg selv   stur ikke lenger min pike.

            Så lenge det er liv, er det håp, ikke sandt   søte lille dronning i mitt rike!

                           du har hørt man har sagt   Jeg er stormannsgal!

                            Men selv skal du meg dømme, min pike

                                Her går jeg i pjalter, og du går i sjal! ikke sandt?

                        Og dog er du drønning i mitt rike   Men henges jeg en dag

for et farlig ord  så sørg deg ei fordærvet, min pike!

                          Bare sitt der og husk jeg var stor, ikke sandt!             

                                                                                          

Enkekeiserinne i ditt rike
 

                                                                                                          Wildenway

 

 

 

©Design-Works