Når en vert gammel, da syns tiden å gå fortere

Mellom årsskrift virker kortere,  snø og is mye glattere

Om en ikke kjennes seg sykere, var alle leddene en gang mykere

Da var ryggen rettere og hørselen varer

Nå minker det på tennene, vi frys mer på hendene

Vi får kaldere føtter når kulda kommer

Hårstråa blir mindre, heng att og vert gråere

Byrdene er tyngre enn da vi var yngre

Men det som er likere, er det at vi er rikere på erfaringer og endringer

Om mange slags rare hendinger og opplevelser

Om alt dette kunne jeg drømme, men jeg er så forbaska snar til å glemme

 

 

 

©Design-Works