Du kan kan gå fra meg

                                                                                              av Halldor Skard

 

Du kan komme til meg

 uten at jeg venter noe

Du kan være åpenuten at jeg stikker.

du kan være åpen uten at jeg gir det bort

Du kan endre kursuten at jeg stopper deg

Du kan leke med meg uten at jeg bestemmer

Du kan gå fra meg uten at jeg forfølger deg

Jeg kan gå fra deg uten at du mister meg

                                                                                                

Hjem

©Design-Works 2010